بررسی شکایات

complaints-review :رسیدگی به شکایات و پیشنهادات

complaints-review

با هدف پاسخگویی و ارائه اطلاعات مورد نیاز مشتریان ، پیشنهادات و انتقادات و در صورت بروز هرگونه مشکل یا داشتن شکایات شما مشتریان عزیز می توانید از طریق تماس تلفنی و پیام کوتاه در سریعترین زمان ممکن موارد را جهت بررسی و تحلیل ارسال نمایید و کارشناسان ما در اولین فرصت جوابگو خواهند بود.

دلداران

تلفن تماس : ۵۴۶۹۶۳۱۱-۰۲۱

پیامک : ۰۹۹۱۶۳۵۰۸۱۲

  با هدف پاسخگویی و ارائه اطلاعات مورد نیا

  با هدف پاسخگویی و ارائه اطلاعات مورد نیاز مشتریان ، پیشنهادات و انتقادات و در صورت بروز هرگونه مشکل یا داشتن شکایات شما مشتریان عزیز می توانید از طریق تماس تلفنی و پیام کوتاه در سریعترین زمان ممکن موارد را جهت بررسی و تحلیل ارسال نمایید و کارشناسان ما در اولین فرصت جوابگو خواهند بود.

  تلفن تماس : ۵۴۶۹۶۳۱۱-۰۲۱

  پیامک : ۰۹۹۱۶۳۵۰۸۱۲

  ز مشتریان ، پیشنهادات و انتقادات و در صورت بروز هرگونه مشکل یا داشتن شکایات شما مشتریان عزیز می توانید از طریق تماس تلفنی و پیام کوتاه در سریعترین زمان ممکن موارد را جهت بررسی و تحلیل ارسال نمایید و کارشناسان ما در اولین فرصت جوابگو خواهند بود.

  تلفن تماس : ۵۴۶۹۶۳۱۱-۰۲۱

  پیامک : ۰۹۹۱۶۳۵۰۸۱۲

  complaints-review
  طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز